Matematika
… stránka o matematice pro ty, co ji mají rádi,
i pro ty druhé.
 

Graf funkce

f(x) =

Intervaly na osách

x1 x2
y1 y2

Popis os

x y
© Matematika 2006–2019